Χορηγίες

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις υποστηρίζουν ενεργά το Έργο Monero στο στόχο του να φέρει οικονομικό απόρρητο στον κόσμο. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευγνώμονες για τις συνεισφορές τους. Εάν θέλετε να χορηγήσετε το Έργο Monero και να συμπεριληφθείτε σε αυτήν τη σελίδα, παρακαλώ στείλτε ένα email στο [email protected]

Tari Labs logo

Η Tari Labs χορηγεί το CDN που χρησιμοποιείται από αυτόν τον ιστότοπο.

Majestic Bank logo

MajesticBank sponsors the hosting used by this website.

Fork Networking logo

Η Fork Networking παρέχει έναν διακομιστή που χρησιμοποιείται για ανάπτυξη.

Macstadium logo

Η MacStadium χορηγεί ένα ειδικό Mac Mini που χρησιμοποιείται για ανάπτυξη σχετική με τα Mac.

Cake Wallet logo

Cake Wallet sponsors the "tools" server with the mailing list, GitLab, Matrix, Taiga, and Weblate.

Symas logo

Η Symas χρηματοδοτεί τον Υπεύθυνο Τεχνολογίας τους, Howard Chu (hyc) για το έργο του στον κώδικα του Monero.