Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Airgap

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

"An air gap, air wall or air gapping is a network security measure employed on one or more computers to ensure that a secure computer network is physically isolated from unsecured networks, such as the public Internet or an unsecured local area network.[2] The name arises from the technique of creating a network that is physically separated (with a conceptual air gap) from all other networks. The air gap may not be completely literal, as networks employing the use of dedicated cryptographic devices that can tunnel packets over untrusted networks while avoiding packet rate or size variation can be considered air gapped, as there is no ability for computers on opposite sides of the gap to communicate."

Taken from https://en.wikipedia.org/wiki/Air_gap_(networking)

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero