Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Ατομικές Μονάδες

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

Atomic Units refer to the smallest fraction of 1 XMR. One atomic unit is currently 1e-12 XMR (0.000000000001 XMR, or one piconero). It may be changed in the future.

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero