Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Συναλλαγή Βάσης Νομίσματος

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

A special type of transaction included in each block, which contains a small amount of Monero sent to the miner as a reward for their mining work.

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero