Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Αφράτα Blocks

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

A block is made up of a header and transactions. Fluffy Blocks only contain a header, a list of transaction indices, and any transactions that the node recieving the block may be missing. This saves bandwidth because nodes might already know about most or all of the transactions in the block and they don't need to be sent them again.

See Also

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero