Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Kovri

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

Kovri is a C++ implementation of the I2P network which was proposed to be integrated in Monero. At the moment the future of this I2P router is unclear and an integration with Monero is not planned.

Read anonimal's FFS proposal for more details and for reasoning behind the project. Also read the FAQ and User Guide in the Kovri repository.

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero