Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Sidechain

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

A sidechain (also known as an auxillary chain) is a blockchain that is merge mined with Monero or other cryptocurrencies. In most cases the sidechain will have a lower difficulty than the primary blockchain.

A sidechain that allows you to transfer assets between different blockchains is called a "pegged blockchain". It works by setting the value of one asset equal to the value of another asset on an alternate blockchain, otherwise known as pegging.

Currently there are no pegged sidechains that exist for Monero.

More Information

For more information see the merge mining article on Moneropedia.

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero