Moneropedia

Kanonisk-unik vert

Det grunnleggende

En kanonisk-unik-vert er en FQDN som er kanonisk innstilt til en tilordnet adresse eller sett med adresser, og må ikke forveksles med en @lokal-unik-vert.

Inngående informasjon

En kanonisk-unik-vert er definert av eksterne, autoritative kilder; vanligvis gjennom en DNS. Når vertsnavnet til en motpart avklares, må man mest sannsynlig bruke en ekstern kilde for oppklaringen, med mindre man har følgende implementert:

  • en databasefil tilsvarende en vertsfil - et løsningsprogram for interne nettverk (som etter hvert foretar trekkforespørsler fra eksterne kilder)

Merknader

  • Monero bruker primært en @kanonisk-unik-vert-resolusjon, mens @I2P kun bruker en @lokal-unik-vert-resolusjon. - @I2Ps og @Kovris selvtilordnede toppnivå-domene er for tiden .i2p, og det er meningen at Kovri kun behandler/bruker .i2p-toppnivå-domenet

« Tilbake til Moneropedia