Moneropedia

Kryptering

Det grunnleggende

Fritt oversatt fra: Encryption:

I kryptografi er kryptering prosessen å kode meldinger eller informasjon på en slik måte at kun autoriserte parter kan avkode og lese hva som er sendt. Kryptering hindrer ikke oppfanging i seg selv, men hindrer at oppfangeren får tilgang til meldingsinnholdet.

Inngående informasjon

Fritt oversatt fra: Encryption:

I et krypteringsopplegg er den tiltenkte informasjonen eller meldingen (referert til som klartekst) kryptert ved å bruke en krypteringsalgoritme som genererer chiffertekst som bare kan leses om den er avkodet. Et krypteringsopplegg benytter av tekniske årsaker som regel en pseudotilfeldig nøkkel som er generert av en algoritme. Det er i prinsippet mulig å avkode meldingen uten å eie nøkkelen, men for et godt utformet krypteringsopplegg er det nødvendig med omfattende dataressurser og ferdigheter for å få det til. En autorisert mottaker kan enkelt avkode meldingen med nøkkelen som er gitt av opphavspersonen til mottakerne, men ikke til uautoriserte avlyttere.

Hensikten med kryptering er å sikre at det kun er en som er autorisert til å få tilgang til data (f.eks. en SMS eller fil) som vil kunne lese det ved å bruke avkodingsnøkkelen. En som ikke er autorisert kan ekskluderes, fordi han eller hun ikke innehar den nødvendige nøkkelen som er nødvendig for å lese den krypterte informasjonen.

« Tilbake til Moneropedia