Moneropedia

Zasadniczy unikalny host

Podstawy

Zasadniczy unikalny host jest [Pełną, Jednoznaczną Nazwą Domenową] (https://en.wikipedia.org/wiki/FQDN), która kanonicznie tłumaczy dany adres lub zestaw adresów. Nie należy jej mylić z lokalnym unikalnym hostem.

Szczegółowe informacje

Zasadniczy unikalny host jest definiowany przez zdalne autorytatywne źródła, przeważnie za pomocą Systemu Nazw Domenowych. Podczas rozwiązywania nazwy hosta peera najprawdopodobniej użyjesz zewnętrznego źródła do rozwiązania, chyba że zaimplementowano jedno z następujących:

  • plik bazy danych podobny do plików hosta - rezolwera wewnętrznej sieci (który pobiera z zewnętrznych źródeł).

Adnotacje

  • Monero głównie używa zasadniczego unikalnego hosta, podczas gdy I2P korzysta jedynie z lokalnego unikalnego hosta. - Własną przypisaną domeną najwyższego poziomu sieci I2P i Kovri jest obecnie .i2p, a Kovri planuje używać jedynie [domeny najwyższego poziomu] .i2p(https://en.wikipedia.org/wiki/Top_level_domain).

« Back to the Moneropedia