Οδηγοί Προγραμματιστών

Συλλογή οδηγών, τεκμηρίωσης και χρήσιμων πόρων για προγραμματιστές (στα Αγγλικά).

Τεκμηρίωση RPC

Οι μέθοδοι συχνά προστίθενται / αφαιρούνται / ενημερώνονται και ενδέχεται να μην περιγράφονται με ακρίβεια.

Daemon RPC

Το RPC καλεί το daemon. Συμπεριλαμβανομένων εισόδων, εξόδων και παραδειγμάτων. Στα Αγγλικά.

RPC Πορτοφολιού

monero-wallet-rpc καλεί. Συμπεριλαμβανομένων εισόδων, εξόδων και παραδειγμάτων. Στα Αγγλικά.

Εξωτερικοί πόροι

Χρήσιμα έγγραφα και πόροι που διατηρούνται από μέλη της κοινότητας.

Monerodocs.org

Περιεκτική πηγή που στοχεύει στην οργάνωση των τεχνικών γνώσεων σχετικά με το Monero. Ορισμένες ενότητες ενδέχεται να είναι παλιές.

Moneroexamples

Ποικίλη λίστα παραδειγμάτων και εγγράφων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Monero.

Monero Ecosystem project

Κοινότητα προγραμματιστών του Monero. Περιέχει βιβλιοθήκες και πόρους και οδηγούς ορισμένων Ομάδων Εργασίας του Monero, όπως η Ομάδα Εργασίας Μεταφράσεων και η Ομάδα Εργασίας Outreach.

Monero StackExchange

Ένας από τους πληρέστερους πόρους τόσο για τους χρήστες όσο και για τους προγραμματιστές.

Βιβλιοθήκες και βοηθοί

Οι βιβλιοθήκες του Monero έχουν δημιουργηθεί και συντηρούνται από την κοινότητα. Τα ακόλουθα αποθετήρια δεν ελέγχονται από την βασική ομάδα και αναγράφονται εδώ μόνο για λόγους ευκολίας. Παρακαλώ διεξάγετε τη δική σας έρευνα προτού τις χρησιμοποιήσετε κι εάν θέλετε να προσθέσετε μια βιβλιοθήκη σε αυτήν τη λίστα, παρακαλώ ανοίξτε ένα ζήτημα στο GitHub.