Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Συναίνεση

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

Consensus describes a property of distributed networks like Monero where most of the participants follow the rules, and thus reject bad participants.

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero