Moneropedia

Konsensus

Det grunnleggende

Konsensus beskriver en egenskap som distribuerte nettverk som Monero har der de fleste deltakerne følger regler og således avviser dårlige deltakere.

« Tilbake til Moneropedia