Om Monero

En kort historie

Monero ble lansert i april 2014. Det var en rettferdig lansering av CryptoNote-referansekoden som ble kunngjort på forhånd. Det var ingen tilfeller av forhåndsutvinning eller insta-utvinning, og ingen porsjon av blokkbelønningen går til utvikling. Se den opprinnelige Bitcointalk-tråden her. Grunnleggeren, thankful_for_today, foreslo noen kontroversielle endringer som samfunnet var uenig i. En konflikt oppstod, og Monero-kjerneteamet forgrenet prosjektet med samfunnet etter at dette nye kjerneteamet ble opprettet. Dette kjerneteamet har ført tilsyn etter dette.

Monero har kommet med flere store forbedringer siden oppstarten. Blokkjeden ble migrert til en annen databasestruktur for å legge til rette for økt effektivitet og fleksibilitet, minstestørrelser på ringsignaturer ble satt opp slik at alle transaksjonene ble private i kraft av mandat, og RingCT ble implementert for å skjule transaksjonsbeløpet. Nesten alle forbedringene har gitt forbedringer til sikkerhet eller personvern, eller så har de lagt til rette for bruk. Monero fortsetter å utvikle mål knyttet til primært personvern og sikkerhet, og sekundært brukervennlighet og effektivitet.

Våre verdier

Monero er mer enn bare en teknologi. Det er også hva teknologien står for. Noen av de viktige grunnfilosofiene er listet opp under.

Sikkerhet

Brukere må kunne stole på Monero med transaksjonene sine uten å påløpe risiko for feil eller angrep. Monero gir fulle blokkbelønninger til utvinnerne – som er de mest kritiske medlemmene av nettverket i og med at de tilfører denne sikkerheten. Transaksjoner er kryptografisk sikre ved å bruke de siste og mest motstandsdyktige krypteringsverktøyene som er tilgjengelige.

Personvern

Monero tar personvern seriøst. Monero må kunne beskytte brukere i en rettssak, og i ekstreme tilfeller fra dødsstraff. Dette nivået av personvern må bli fullstendig tilgjengelig til alle brukere, enten de er teknologisk kompetente eller ikke aner hvordan Monero fungerer. En bruker må kunne ha tiltro til Monero slik at denne personen ikke føler seg presset til å endre forbruksvanene i frykt for at andre finner ut av dem.

Desentralisering

Monero har viet seg til å gi den aller største graden av desentralisering. Med Monero trenger du ikke å stole på noen andre i nettverket, og det drives ikke av en stor gruppe. En tilgjengelig «Proof of work»-algoritme gjør det enkelt å utvinne Monero på vanlige PC-er, noe som gjør det vanskelig for noen å kjøpe store mengder utvinningskraft. Noder kobles til hverandre med I2P for å redusere risikoen for å avdekke sensitiv transaksjonsinformasjon og sensur (skal kunngjøres senere). Beslutninger knyttet til utvikling er svært tydelig og åpent for offentlig diskusjon. Møtelogger for utviklere publiseres på nett i sin helhet og er synlige for alle.

Teknisk info

Her er en liste over grunnleggende, teknisk informasjon om Monero. For mer dyptgående detaljer, henvises du til biblioteket eller ta kontakt med samfunnet.

Proof of work

Monero bruker RandomX, en ASIC-resistent og CPU-vennlig POW-algoritme, som er laget av Moneros samfunnsmedlemmer og utformet til å gjøre det ulønnsomt å bruke maskinvare spesifikt til utvinning. Monero brukte tidligere CryptoNight og variasjoner av denne algoritmen. Mer informasjon i GitHub-arkivet.

Emisjonskurve

For å sikre at det alltid vil være et insentiv til å utvinne Monero og holde nettverket trygt, er emisjonene uendelige. Det finnes to hovedemisjoner: den første er en hovedkurve: ~18,132 millioner mynter innen slutten av mai 2022, deretter en halekurve: 0,6 XMR per 2-minutters blokk trer i kraft når hovedemisjonen er ferdig, og tilsvarer <1 % inflasjon som avtar over tid (Tail Emission).

Blokker

En ny blokk lages hvert ~2. minutt. Det er ingen maksimal blokkstørrelse, men i stedet en blokkbelønningsbot og en dynamisk blokkstørrelse for å sikre en dynamisk skalerbarhet.

Hovedteknologier som styrker personvernet

  • RingCT
  • Skjulte adresser
  • Ringsignaturer
  • Transaksjoner over Tor/I2P
  • Dandelion++