Utviklerguider

Samling av brukerveiledninger, dokumentasjon og nyttige ressurser for utviklere (på engelsk).

RPC-dokumentasjon

Metoder legges til / fjernes / oppdateres ofte og er ikke nødvendigvis beskrevet nøyaktig.

Daemon RPC

RPC-anrop for daemon. Inkluderer inndata, utdata og eksempler. På engelsk.

Wallet-RPC-dokumentasjon

monero-wallet-rpc-samtaler. Inkluderer inndata, utdata og eksempler. På engelsk.

Eksterne ressurser

Nyttige dokumenter og ressurser som vedlikeholdes av medlemmene.

Monerodocs.org

Omfattende ressurs som har som formål å organisere den tekniske kunnskapen om Monero. Noen seksjoner er muligens utdaterte.

Moneroexamples

En omfangsrik liste med eksempler og dokumenter knyttet til Monero-utvikling.

Monero Ecosystem project

Monero-utviklernes samfunn. Inneholder bibliotek og ressurser og brukerveiledninger til noen av Monero-arbeidsgruppene, som lokaliserings-arbeidsgruppen og Outreach (Oppsøkings)-arbeidsgruppen.

Monero StackExchange

Ett av de mest komplette ressursene for både brukere og utviklere.

Bibliotek og hjelpere

Monero-bibliotek som er opprettet og vedlikeholdt av samfunnet. De er ikke undersøkt av kjerneteamet, og er kun oppført her av bekvemmelighetshensyn. Foreta undersøkelser selv før du bruker dem. Hvis du vil legge et bibliotek til denne listen, kan du åpne en sak på GitHub.