Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Έξυπνη Εξόρυξη

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, ανατρέξτε στο README

The Basics

Smart mining is the process of having a throttled miner mine when it otherwise does not cause drawbacks. Drawbacks include increases heat, slower machine, depleting battery, etc. The intent of smart mining is to increase network security by allowing as many people as possible to let the smart miner on all the time. For this to work, the miner must prove unobtrusive, or it will be turned off, depriving the Monero network from a little bit of security. As such, it is likely that a smart miner will mine slower than a normal miner on the same hardware.

Smart mining is available in the official CLI and GUI wallet, which are available in the downloads page.

It is hoped that the relative slowness of a smart miner (especially on low-power machines) will be offset by the large amount of people running a miner for a possible "lottery win", and thus increase the Monero network security by a non trivial amount. The increased hash rate from many different sources helps keep the Monero network decentralized.

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero