CLI-portemonnee isoleren van node met Qubes en Whonix

Deze pagina is bijgewerkt nadat er een vertaling van is gemaakt. Je kunt deze versie gebruiken, maar die kan onvolledig zijn. Engelse versie.

Met Qubes en Whonix kun je een Monero-portemonnee zonder netwerkverbinding uitvoeren op een virtueel systeem, geïsoleerd van de Monero-node, waarvan al het verkeer verplicht via Tor loopt.

Qubes biedt de flexibiliteit om eenvoudig afzonderlijke virtual machines voor verschillende doeleinden te maken. Eerst maak je een Whonix-werkstation voor de portemonnee, zonder netwerkverbinding. Vervolgens maak je een ander Whonix-werkstation dat je Whonix-gateway gebruikt als NetVM. Voor communicatie tussen de portemonnee en de node kun je gebruik maken van Qubes qrexec.

Dit is veiliger dan andere benaderingen, waarbij de RPC van de portemonnee via een verborgen Tor-service wordt geleid, of fysieke isolatie wordt gebruikt, maar er nog steeds een netwerkverbinding nodig is voor communicatie met de node. Met deze methode is er helemaal geen netwerkverbinding nodig voor de portemonnee, ga je zuiniger om met het Tor-netwerk en is er minder vertraging.

1. Maak Whonix AppVM's:

 • Met een sjabloon voor Whonix-werkstations maak je op de volgende manier twee werkstations:

  • Het eerste werkstation wordt gebruikt voor je portemonnee. We noemen het monero-wallet-ws. Hier stel je NetVM in op none.

  • Het tweede werkstation wordt gebruikt voor monerod, de daemon voor de node. We noemen het monerod-ws. Hier stel je NetVM in op de Whonix-gateway sys-whonix. Before moving on, make sure this workstation has enough private storage. You can estimate how much space you need by checking the size of the raw blockchain. Keep in mind that the blockchain will take up more space with time.

2. In de AppVM monerod-ws:

 • Maak een systemd-bestand.
user@host:~$ sudo gedit /home/user/monerod.service

Plak de volgende gegevens:

[Unit]
Description=Monero Full Node
After=network.target

[Service]
User=user
Group=user

Type=forking
PIDFile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid

ExecStart=/usr/local/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
  --no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
  --log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1

Restart=always
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
 • Zorg dat de daemon monerod wordt uitgevoerd bij het opstarten door het bestand /rw/config/rc.local te bewerken.
user@host:~$ sudo gedit /rw/config/rc.local

Voeg onderaan deze regels toe:

cp /home/user/monerod.service /lib/systemd/system/
systemctl start monerod.service

Maak het bestand uitvoerbaar.

user@host:~$ sudo chmod +x /rw/config/rc.local
 • Maak het RPC-actiebestand.
user@host:~$ sudo mkdir /rw/usrlocal/etc/qubes-rpc
user@host:~$ sudo gedit /rw/usrlocal/etc/qubes-rpc/user.monerod

Voeg deze regel toe:

socat STDIO TCP:localhost:18081
 • Sluit monerod-ws af.

3. In de AppVM monero-wallet-ws:

 • Bewerk het bestand /rw/config/rc.local.
user@host:~$ sudo gedit /rw/config/rc.local

Voeg onderaan deze regel toe:

socat TCP-LISTEN:18081,fork,bind=127.0.0.1 EXEC:"qrexec-client-vm monerod-ws user.monerod"

Maak het bestand uitvoerbaar.

user@host:~$ sudo chmod +x /rw/config/rc.local
 • Sluit monero-wallet-ws af.

4. In dom0:

 • Maak het bestand /etc/qubes-rpc/policy/user.monerod:
[user@dom0 ~]$ sudo nano /etc/qubes-rpc/policy/user.monerod

Voeg deze regel toe:

monero-wallet-ws monerod-ws allow

« Back to the list