CLI-lommebok-/daemon-isolering med Qubes + Whonix

Med Qubes + Whonix kan du ha en Monero-lommebok som er uten nettverking og som kjører på et virtuelt, isolert system fra Monero daemonen som har all sin trafikk tvunget over Tor.

Qubes gir fleksibiliteten til å enkelt opprette VM-er for ulike formål. Du må først opprette en Whonix-arbeidsstasjon for lommeboken uten nettverking. Deretter en annen Whonix-arbeidsstasjon for daemonen som bruker din Whonix-port i og med at den er NetVM. For kommunikasjon mellom lommebøkene og daemon, kan du bruke Qubes qrexec.

Dette er tryggere enn andre tilnærminger som ruter lommebokens rpc over en skjult Tor-service, eller en som bruker fysisk isolasjon men som fremdeles trenger nettverking for å koble seg til daemonen. På denne måten trenger du ikke en nettverksforbindelse til lommeboken. Du bevarer ressursene til Tor-nettverket, og det er også mindre latens.

1. Opprett Whonix AppVM-er:

 • Opprett følgende to arbeidsstasjoner ved å bruke en Whonix-arbeidsstasjonmal:

  • Den første arbeidsstasjonen vil brukes for lommeboken din, og vil refereres til som monero-wallet-ws. Du må sette din NetVM til none.

  • Den andre arbeidsstasjonen vil være for monerod-daemonen, og vil refereres til som monerod-ws. Din NetVM må være satt til Whonix-porten sys-whonix. Før du går videre må du sørge for at denne arbeidsstasjonen har nok privat lagringsplass. Du kan anslå hvor mye lagringsplass du trenger ved å sjekke størrelsen på den rå blokkjeden. Husk at blokkjeden over tid vil bruke oppta lagringsplass.

2. I AppVM-en monerod-ws:

 • Opprett en systemd-fil.
user@host:~$ sudo nano /home/user/monerod.service

Lim inn følgende innhold:

[Unit]
Description=Monero Full Node
After=network.target

[Service]
User=user
Group=user

Type=forking
PIDFile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid

ExecStart=/usr/bin/monerod --detach --data-dir=/home/user/.bitmonero \
  --no-igd --pidfile=/home/user/.bitmonero/monerod.pid \
  --log-file=/home/user/.bitmonero/bitmonero.log --p2p-bind-ip=127.0.0.1

Restart=always
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
 • monerod daemon til å kjøre på oppstart ved å redigere filen /rw/config/rc.local.
user@host:~$ sudo nano /rw/config/rc.local

Legg til disse linjene nederst:

cp /home/user/monerod.service /lib/systemd/system/
systemctl start monerod.service

Gjør filen kjørbar.

user@host:~$ sudo chmod +x /rw/config/rc.local
 • Opprett en rpc-handlingsfil.
user@host:~$ sudo mkdir /rw/usrlocal/etc/qubesp-rpc
user@host:~$ sudo nano /rw/usrlocal/etc/qubes-rpc/user.monerod

Legg til denne linjen:

socat STDIO TCP:localhost:18081
 • Skru av monerod-ws.

3. I AppVM-en monero-wallet-ws:

 • Rediger filen /rw/config/rc.local.
user@host:~$ sudo nano /rw/config/rc.local

Legg til følgende linje nederst:

socat TCP-LISTEN:18081,fork,bind=127.0.0.1 EXEC:"qrexec-client-vm monerod-ws user.monerod"

Gjør filen kjørbar.

user@host:~$ sudo chmod +x /rw/config/rc.local
 • Slå av monero-wallet-ws.

4. I dom0:

 • Opprett filen /etc/qubes-rpc/policy/user.monerod:
[user@dom0 ~]$ sudo nano /etc/qubes-rpc/policy/user.monerod

Legg til følgende linje:

monero-wallet-ws monerod-ws allow

« Back to the list