Aan de slag met de portemonnee in de opdrachtregel (CLI)

monero-wallet-cli is the wallet software shipped in the Monero archives. It is a console program, and manages an account. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: monerod handles the blockchain, and monero-wallet-cli handles the account.

This guide will show how to perform various operations with monero-wallet-cli. The guide assumes you are using the most recent version of Monero and have already created an account according to the other guides.

Overview

You can have a list of the most important commands by running help:

Important commands:

"welcome" - Show welcome message.
"help all" - Show the list of all available commands.
"help <command>" - Show a command's documentation.
"apropos <keyword>" - Show commands related to a keyword.

"wallet_info" - Show wallet main address and other info.
"balance" - Show balance.
"address all" - Show all addresses.
"address new [<label text with white spaces allowed>]" - Create new subaddress.
"transfer <address> <amount>" - Send XMR to an address.
"show_transfers [in|out|pending|failed|pool]" - Show transactions.
"sweep_all <address>" - Send whole balance to another wallet.
"seed" - Show secret 25 words that can be used to recover this wallet.
"refresh" - Synchronize wallet with the Monero network.
"status" - Check current status of wallet.
"version" - Check software version.
"exit" - Exit wallet.

"donate <amount>" - Donate XMR to the development team.

Checking your balance

Omdat we een ander programma dan de portemonnee gebruiken om met de blockchain te werken, moet monero-wallet-cli voor veel toepassingen samenwerken met de node. Dit is bijvoorbeeld nodig om binnenkomende transacties voor je adres op te zoeken. Wanneer monero-wallet-cli en monerod beide worden uitgevoerd, voer je balance in.

Output:

Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 7.499942880000, unlocked balance: 7.499942880000

In this example you're viewing the balance of your primary account (with index [0]). Balance is your total balance. The unlocked balance is the amount currently available to spend. Newly received transactions require 10 confirmations on the blockchain before being unlocked.

Sending monero

You will need the standard address you want to send to (a long string starting with '4' or a '8'). The command structure is:

transfer ADDRESS AMOUNT

Replace ADDRESS with the address you want to send to and AMOUNT with how many monero you want to send.

Receiving monero

If you have your own Monero address, you just need to give your address to someone.

You can find out your primary address with:

address

Since Monero is anonymous, you won't see the origin address the funds you receive came from. If you want to know, for instance to credit a particular customer, you'll have to tell the sender to use a payment ID, which is an arbitrary optional tag which gets attached to a transaction. It's not possible to use standalone payment addresses, but you can generate an address that already includes a random payment ID (integrated addresss) using integrated_address:

Random payment ID: <82d79055f3b27f56>
Matching integrated address: 4KHQkZ4MmVePC2yau6Mb8vhuGGy8LVdsZD8CFcQJvr4BSTfC5AQX3aXCn5RiDPjvsEHiJu1TC1ybR8pRTCbZM5bhTrAD3HDwWMtAn1K7nV

This will generate a random payment ID, and give you the address that includes your own account and that payment ID. If you want to select a particular payment ID, you can do that too. Use:

integrated_address 82d79055f3b27f56

Payments made to an integrated address generated from your account will go to your account, with that payment ID attached, so you can tell payments apart.

Using subaddresses

It's suggested to use subaddresses (starting with 8) instead of your main address (starting with 4) to receive funds. Run:

address new [<label text with white spaces allowed>]

This will generate a subaddress and its optional label, which addess you can share to receive payment on the account it's linked to. For example,

address new github_donations

will generate a subaddress and its label 'github_donations'.

To view all generated addresses, run:

address all

Proving to a third party you paid someone

Als je een verkoper betaalt, en de verkoper beweert dat hij/zij het geld niet heeft ontvangen, wil je misschien aan een derde bewijzen dat je het geld wel degelijk hebt verzonden - of aan de verkoper zelf, als het een eerlijke vergissing is. Monero is vertrouwelijk, dus je kunt niet zomaar je transactie aanwijzen op de blockchain, want daar is niet te zien wie een transactie heeft verzonden of ontvangen. Maar je kunt iemand wel de privésleutel van een transactie geven, zodat die kan zien of die transactie Monero naar dat adres heeft verzonden. Houd er rekening mee dat het opslaan van deze transactiesleutels standaard is uitgeschakeld. Je moet deze functie voor het verzenden inschakelen als je denkt dat je deze misschien nodig hebt:

set store-tx-info 1

Je kunt de transactiesleutel van een eerdere transactie ophalen:

get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Voer hierbij de ID in van de transactie waarvoor u de sleutel wilt hebben. Houd er rekening mee dat een betaling kan zijn gesplitst in meer dan één transactie, zodat je meerdere sleutels nodig hebt. Vervolgens kun je de sleutel of sleutels opsturen naar wie je het bewijs van je transactie wilt laten zien, met de transactie-ID en het adres van de ontvanger erbij. Opmerking: als deze partij ook je eigen adres kent, kan deze ook zien hoeveel wisselgeld je hebt teruggekregen.

Als je zelf de derde partij bent (dus als iemand aan jou wilt bewijzen dat hij/zij Monero naar een bepaald adres heeft verzonden), kun je dat op deze manier controleren:

check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS

Replace TXID, TXKEY and ADDRESS with the transaction ID, per-transaction key, and destination address which were supplied to you, respectively. monero-wallet-cli will check that transaction and let you know how much monero this transaction paid to the given address.

How to find a payment to you

Als je een betaling met een bepaalde betalings-ID hebt ontvangen, kun je deze opzoeken:

payments PAYMENTID

Je kunt ook meer dan één betalings-ID opgeven.

In het algemeen kun je binnenkomende en uitgaande betalingen bekijken:

show_transfers

Je kunt een optionele blokhoogte opgeven om alleen recente transacties te ontvangen, en je kunt alleen binnenkomende of uitgaande transactie opvragen. Bijvoorbeeld:

show_transfers in 650000

levert alleen binnenkomende overboekingen na blok 650.000 op. Je kunt ook een bereik van blokhoogten opgeven.

Als je wilt minen, kun je dat ook vanuit de portemonnee doen:

start_mining 2

Hiermee gebruik je twee CPU-threads om te minen via de daemon. Let op: dit is solo minen; het kan lang duren voordat je een blok vindt. Om te stoppen met minen:

stop_mining

« Back to the list