Przewodnik dla portfela Monero CLI

monero-wallet-cli is the wallet software shipped in the Monero archives. It is a console program, and manages an account. While a bitcoin wallet manages both an account and the blockchain, Monero separates these: monerod handles the blockchain, and monero-wallet-cli handles the account.

This guide will show how to perform various operations with monero-wallet-cli. The guide assumes you are using the most recent version of Monero and have already created an account according to the other guides.

Overview

You can have a list of the most important commands by running help:

Important commands:

"welcome" - Show welcome message.
"help all" - Show the list of all available commands.
"help <command>" - Show a command's documentation.
"apropos <keyword>" - Show commands related to a keyword.

"wallet_info" - Show wallet main address and other info.
"balance" - Show balance.
"address all" - Show all addresses.
"address new [<label text with white spaces allowed>]" - Create new subaddress.
"transfer <address> <amount>" - Send XMR to an address.
"show_transfers [in|out|pending|failed|pool]" - Show transactions.
"sweep_all <address>" - Send whole balance to another wallet.
"seed" - Show secret 25 words that can be used to recover this wallet.
"refresh" - Synchronize wallet with the Monero network.
"status" - Check current status of wallet.
"version" - Check software version.
"exit" - Exit wallet.

"donate <amount>" - Donate XMR to the development team.

Checking your balance

Ponieważ zarządzanie łańcuchem bloków i portfelem odbywa się za pomocą różnych programów, wielokrotnie użycie monero-wallet-cli wymaga współpracy z daemonem. Obejmuje to również sprawdzanie płatności przychodzących na twój adres. Uruchamiając równocześnie monero-wallet-cli i monerod, wpisz balance.

Output:

Currently selected account: [0] Primary account
Tag: (No tag assigned)
Balance: 7.499942880000, unlocked balance: 7.499942880000

In this example you're viewing the balance of your primary account (with index [0]). Balance is your total balance. The unlocked balance is the amount currently available to spend. Newly received transactions require 10 confirmations on the blockchain before being unlocked.

Sending monero

You will need the standard address you want to send to (a long string starting with '4' or a '8'). The command structure is:

transfer ADDRESS AMOUNT

Replace ADDRESS with the address you want to send to and AMOUNT with how many monero you want to send.

Receiving monero

If you have your own Monero address, you just need to give your address to someone.

You can find out your primary address with:

address

Since Monero is anonymous, you won't see the origin address the funds you receive came from. If you want to know, for instance to credit a particular customer, you'll have to tell the sender to use a payment ID, which is an arbitrary optional tag which gets attached to a transaction. It's not possible to use standalone payment addresses, but you can generate an address that already includes a random payment ID (integrated addresss) using integrated_address:

Random payment ID: <82d79055f3b27f56>
Matching integrated address: 4KHQkZ4MmVePC2yau6Mb8vhuGGy8LVdsZD8CFcQJvr4BSTfC5AQX3aXCn5RiDPjvsEHiJu1TC1ybR8pRTCbZM5bhTrAD3HDwWMtAn1K7nV

This will generate a random payment ID, and give you the address that includes your own account and that payment ID. If you want to select a particular payment ID, you can do that too. Use:

integrated_address 82d79055f3b27f56

Payments made to an integrated address generated from your account will go to your account, with that payment ID attached, so you can tell payments apart.

Using subaddresses

It's suggested to use subaddresses (starting with 8) instead of your main address (starting with 4) to receive funds. Run:

address new [<label text with white spaces allowed>]

This will generate a subaddress and its optional label, which addess you can share to receive payment on the account it's linked to. For example,

address new github_donations

will generate a subaddress and its label 'github_donations'.

To view all generated addresses, run:

address all

Proving to a third party you paid someone

Gdy dokonasz zapłaty, a odbiorca stwierdzi, że jej nie otrzymał, możesz udowodnić swoją płatność osobom trzecim lub samemu odbiorcy, jeśli po prostu popełnił on pomyłkę. Monero jest prywatne, a więc nie możesz po prostu wskazać na swoją transakcję w łańcuchu bloków, ponieważ nie da się rozróżnić, kto ją wysłał, a kto odebrał. Możesz jednak przekazać stronie prywatny klucz transakcji, aby strona rozpoznała, czy dokonana została płatność na dany adres. Zauważ, że zachowanie tych kluczy transakcji domyślnie jest wyłączone i musisz go włączyć przed dokonaniem płatności, jeśli uważasz, że będziesz ich potrzebował:

set store-tx-info 1

Możesz przywróciń klucz tx z wcześniejszej transakcji:

get_tx_key 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Wskaż numer identyfikacyjny transakcji, dla której chcesz otrzymań klucz. Pamiętaj, że płatność może zostać podzielona na więcej niż jedną transakcję, więc możesz potrzebować kilku kluczy. Następnie możesz przesłać otrzymany klucz lub klucze do osoby, której chcesz udowodnić dokonanie płatności, razem z numerem identyfikacyjnym transakcji i adresem odbiorcy. Zauważ, że strona trzecia, znając twój adres, będzie w stanie zobaczyć także, ile zwrotu otrzymałeś.

Jeżeli to ty jesteś stroną trzecią (to znaczy ktoś chce ci udowodnić, że przelał Monero na dany adres), sprawdź w ten sposób:

check_tx_key TXID TXKEY ADDRESS

Replace TXID, TXKEY and ADDRESS with the transaction ID, per-transaction key, and destination address which were supplied to you, respectively. monero-wallet-cli will check that transaction and let you know how much monero this transaction paid to the given address.

How to find a payment to you

Jeśli otrzymałeś płatność z użyciem określonego numeru identyfikacyjnego, wyszukaj go, wpisując:

payments PAYMENTID

Możesz podań więcej niż jeden numer identyfikacyjny.

Najczęściej możesz przeglądać swoje płatności przychodzące i wychodzące za pomocą funkcji:

show_transfers

Dodając wysokość łańcucha bloków, znajdziesz jedynie najnowsze transakcje. Możesz także wybrać tylko transakcje przychodzące lub tylko wychodzące. Na przykład:

show_transfers in 650000

pokaże jedynie przychodzące płatności następujące po bloku 650000. Możesz także sprecyzować zakres wysokości.

Możesz zacząć wydobywać bezpośrednio z portfela, wpisując:

start_mining 2

Wydobycie zacznie się za pomocą daemona i dwóch pasem. Zauważ, że jest to wydobycie samemu i może chwilę zająć znalezienie bloku. Aby zakończyć wydobycie, wpisz:

stop_mining

« Powrót do listy