Moneropedia

Ukryty adres

Podstawy

Ukryte adresy są istotną częścią nieodłącznej prywatności Monero. Pozwalają one i wymagają od nadawcy stworzenia losowego jednorazowego adresu w imieniu odbiorcy przy każdej transakcji. Odbiorca może opublikować tylko jeden adres i mimo to otrzymywać wszystkie płatności na unikalny adres w łańcuchu bloków, gdzie nie mogą one zostać powiązane ani z publicznym adresem odbiorcy, ani z żadnym innym adresem transakcji. Korzystając z urkytego adresu, jedynie nadawca i odbiorca mogą wiedzieć, dokąd płatność została wysłana.

Przy tworzeniu swojego konta Monero, otrzymasz prywatny klucz widoczności, prywatny klucz wydawania oraz adres publiczny. Klucz wydawania służy do przesyłania płatności, klucz widoczności do wyświetlania transakcji przychodzących na twoje konto, a adres publiczny - do otrzymywania płatności. Zarówno klucz wydawania, jak i klucz widoczności, składają się na twój adres Monero. Możesz posiadać portfel "tylko do odczytu", który korzysta jedynie z klucza widoczności. Funkcja ta może służyć do celów księgowości lub audytu, jednak obecnie jest ona nierzetelna, z powodu niemożliwości śledzenia transakcji wychodzących. Do ciebie należy decyzja, kto będzie miał wgląd do twojego salda Monero, poprzez dzielenie się kluczem widoczności. Monero jest domyślnie prywatne i opcjonalnie pół-transparentne!

Korzystając z portfela Monero, wszystko to jest obsługiwane przez oprogramowanie. Przesyłanie Monero jest łatwe, bo polega jedynie na wpisaniu adresu odbiorcy, kwoty i kliknięciu Wyślij. Aby otrzymać Monero, po prostu przekaż nadawcy swój adres publiczny.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Monero zapobiega śledzieniu historii (niewykrywalność), przejdź do strony podpisów-pierścieniowych.

« Wróć do Moneropedii