Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Χάρτινο Πορτοφόλι

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

A paper wallet stores the information necessary to send and receive Monero.

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero