Moneropedia

Papierowy portfel

Podstawy

Papierowy portfel przechowuje informacje niezbędne do wysyłania i otrzymywania Monero.

« Back to the Moneropedia