Moneropedia

Kod mnemoniczny

Podstawy

Ciąg 13 lub 25 słów używany do tworzenia kopii zapasowej konta Monero, dostępny w wielu językach. Ten 25-słowny ciąg (13-słowny w przypadku MyMonero) zawiera wszystkie informacje potrzebne do wglądu i wydawania funduszy z konta Monero.

Szczegółowe informacje

W oficjalnym portfelu kod mnemoniczny porównuje 25 słów z ostatnim słowem użytym jako suma kontrolna. Słowa te odpowiadają 256-bitowej liczbie całkowitej, będącej prywatnym kluczem wydawania konta. Prywatny klucz widoczności bierze się z haszowania prywatnego klucza wydawania za pomocą Keccak-256, tworząc drugą 256-bitową liczbę całkowitą. Odpowiednie klucze publiczne powstają następnie z kluczy prywatnych.

Przechowując 25-słowny klucz mnemoniczny w bezpiecznym miejscu, chronisz kopię zapasową swoich kluczy prywatnych, a więc także i wszystkich twoich Monero. Dzieląc się z kimkolwiek swoim kluczem mnemonicznym, pozwalasz na pełny dostęp do twoich środków.

Zalecane jest nieprzechowywanie więcej, niż jesteś gotowy stracić, w "gorącym portfelu", to znaczy w portfelu podłączonym do internetu lub załadowanym na jakimkolwiek urządzeniu, które kiedyś było lub może być w przyszłości podłączone do internetu lub innego niezaufanego źródła.

Możesz bezpiecznie przechowywać swoje Monero w "zimnym" lub papierowym portfelu.

« Wróć do Moneropedii