Moneropedia

Fungibilitet

Det grunnleggende

En egenskap som en kryptovaluta har der to enheter kan byttes med hverandre.

Fungibilitet betyr at to enheter av en valuta kan byttes med hverandre, og at den innbyttede valutaen er lik en annen valuta av samme størrelse. To sedler verdt $ 10 kan for eksempel veksles, og de er funksjonelt identiske med en annen seddel verdt $ 10 som er i sirkulasjon (det skal nevnes at $ 10-sedler har unike ID-numre, og er derfor ikke fullstendig fungible). Gull er sannsynligvis et mer nærliggende eksempel av ekte fungibilitet, der et hvilken som helst gram med gull av samme størrelse er verdt det samme som ett gram med gull. Monero er fungibelt på grunn av kryptovalutaens natur, som ikke gir noen måte å lenke transaksjoner sammen, ei heller spore historikken av en spesifikk XMR. 1 XMR er funksjonelt identisk med en hvilken som helst annen 1 XMR.

Fungibilitet er en fordel som Monero har over Bitcoin og nesten alle andre kryptovalutaer grunnet det iboende personvernet i Monero-@blokkjeden og den vedvarende, sporbare naturen ved Bitcoin-blokkjeden. Med Bitcoin kan enhver BTC spores tilbake til alle helt til den første @coinbase-transaksjonen. Hvis en mynt tidligere har blitt brukt til et ulovlig formål, vil denne historikken derfor inneholdes i @blokkjeden for alltid. Denne mangelen på fungibilitet betyr at visse foretak vil være forpliktet til å unngå å godta BTC som tidligere har blitt brukt for ulovlige formål så de ikke bryter med tjenestevilkårene sine. Det er for tiden noen store Bitcoin-selskaper som blokkerer, suspenderer eller stenger kontoer som har mottatt Bitcoin som har blitt brukt i gambling på nett eller andre formål som er ansett som tvilsomme av disse selskapene.

Monero har blitt bygget for å spesifikt ta stilling til sporbarhetsproblemet og ikke-fungibiliteten som er iboende i andre kryptovalutaer. Ved å ha fullstendig private transaksjoner, er Monero fullstendig fungibelt – (og således kan ingen XMR svartelistes), mens det samtidig gir alle fordelene av en sikker, desentralisert, permanent blokkjede.

« Tilbake til Moneropedia