Moneropedia

Lokalnie unikalny host

Podstawy

Lokalnie unikalny host jest Pełną, Jendoznaczną Nazwą Domenową definiowaną przez ciebie i ustaloną wyłącznie przez ciebie, podobnie do tego, jak wdrażane są pliki hosts. Nie należy go mylić z @zasadniczym-unikalnym-hostem.

Szczegółowe informacje

Możesz podzielić się swoją interpretacją tego, jak ustalany jest host, np. localhost zawsze jest ustalony jako 127.0.0.1, ale to ustalenie nie jest ogólnie egzekwowane (np. ktoś może przypisać localhost do dowolnego adresu IP).

Hosty w publicznej subskrypcji mogą być uważane za @zasadnicze-unikalne-hosty wewnątrz sieci I2P, jednak ostatecznie to od ciebie zależy, jak je zdefiniujesz.

Adnotacje

  • Monero używa przede wszystkim zasadniczych unikalnych hostów, podczas gdy I2P korzysta jedynie z lokalnie unikalnych hostów.

  • Przypisaną domeną najwyższego poziomu I2P jest obecnie .i2p, a Kovri zamierza używać jedynie domeny najwyższego poziomu .i2p .

« Wróć do Moneropedii