Moneropedia

Lokalt-unik vert

Det grunnleggende

En lokal unik vert er en såkalt FQDN som er definert av deg og kun oppløst av deg; på liknene måte hvordan en vertsfil implementeres. Den må ikke forveksles med en kanonisk unik vert.

Inngående informasjon

Du har muligheten til å dele din tolkning av hvordan verten blir oppløst (localhost oppløses for eksempel alltid til 127.0.0.1), men resolusjonen fullbyrdes ikke kanonisk (noen andre kan for eksempel mappe localhost til en vilkårlig IP-adresse).

Verter i et offentlig abonnement kan betraktes som @kanonisk unike verter i @I2P-nettverket, men du står til syvende og sist fritt til å omdefinere dem slik du ønsker.

Merknader

  • Monero bruker i hovedsak @kanonisk unik vert-oppløsning, mens @I2P kun bruker @lokal unik vert-oppløsning.

  • @I2P-er og @Kovrier som er tilordnet toppnivådomener er for tiden .i2p, og Kovri har kun til hensikt å behandle/bruke .i2p-toppnivådomenet

« Tilbake til Moneropedia