Moneropedia

Węzeł

Podstawy

Urządzenie internetowe uruchamiające oprogramowanie Monero, posiadające pełną kopię łańcuchów bloków monero i aktywnie biorące udział w sieci Monero.

Szczegółowe informacje

Węzły biorą udział w sieci Monero i zabezpieczają transakcje poprzez egzekwowanie zasad sieci. Węzły ściągają cały łańcuch bloków, aby być na bieżąco z dokonanymi transakcjami. Biorą one udział w sieci poprzez przekazywanie między sobą transakcji. Mogą one także brać udział w tworzeniu bloków (proces ten nazywa się wydobyciem).

Wydobywanie jest procesem, w którym węzły tworzą nowy blok z poprzednio zaakceptowanego bloku, transakcji oczekujących na przetworzenie w puli transakcji oraz z transakcji coinbase. Gdy nowo utworzony blok jest uznany za ważny, węzeł przekazuje go kolejnym węzłom w sieci, które sygnalizują zgodność poprzez rozpoczęcie pracy nad kolejnym blokiem łańcucha.

Zasady kierujące węzłami są wbudowane w oprogramowanie Monero. Sytuacja, gdy wszystkie węzły przyjmują ustalone zasady, nazywana jest zgodą. Zgoda (konsensus) jest niezbędna dla kryptowaluty, ponieważ jest podstawą budowy bloków - węzły, które nie zgadzają się w sprawie ważności bloków (to na przykład użytkownicy ze zdezaktualizowanym oprogramowaniem), nie będą mogły kontynuować swojego udziału w sieci Monero.

Centralny Zespół Monero planuje dokonywać hardforku co 6 miesięcy - we wrześniu i marcu każdego roku. Jeśli w tym czasie operujesz węzłem, musisz go zaktualizować do najnowszej wersji oprogramowania Monero, w przeciwnym razie zostaniesz wykluczony z sieci Monero.


Inne źródła

1. Fluffypony dał dobry przykład tego, dlaczego obowiązkowe hardforki służą dobru Monero. (Monero Missives for the Week of 2016-06-20)

« Wróć do Moneropedii