Moneropedia

Node

Det grunnleggende

En enhet på internett som kjører Monero-programvare med en fullstendig kopi av Monero-blokkjeden, som aktivt bistår blokkjeden. En node som ikke kjører på den lokale maskinen din, kalles en ekstern node. Eksterne noder kan være private hvis de kun er for personlig bruk, eller åpne hvis de er tilgjengelige for andre personer.

Mer informasjon

Noder deltar i Monero-nettverket og sikrer transaksjoner ved å håndheve reglene til nettverket. Noder laster ned hele @blokkjeden for å vite hvilke transaksjoner som har funnet sted. Noder bistår nettverket ved å overbringe transaksjoner til andre noder på nettverket. Noder kan også velge å bidra til Monero-nettverket ved å danne blokker (dette kalles utvinning).

Utvinning er prosessen der noder danner en blokk fra den forrige godkjente blokken, transaksjoner som venter på å behandles i transaksjonspoolen, og @coinbase-transaksjonen. Når en node tror at den har dannet en gyldig blokk, vil den sende den fullførte blokken til andre noder i nettverket, og disse nodene signaliserer enighet ved å jobbe på den neste blokken i kjeden.

Reglene som nodene følger er bygget inn i Monero-programvaren. Når alle noder samtykker i reglene som skal følges, kalles det konsensus. Konsensus er nødvendig for en kryptovaluta fordi det er hvordan blokkjeden er bygget opp; Dersom noder ikke er enige om hvilke blokker som er gyldige – for eksempel de som ikke har oppdatert Monero-programvaren sin – vil de nodene ikke kunne delta i Monero-nettverket.

Monero-kjerneteamet har som plan å gjennomføre en nettverksoppgradering omtrent hver 6. måned. Hvis du på det tidspunktet kjører en node, må den oppdateres til siste versjonen av Monero-programvaren, ellers vil den ikke lenger kunne delta i nettverket.


Andre ressurser

1. Fluffypony gir en fin forklaring på hvorfor obligatoriske nettverksoppgraderinger er bra for Monero. (Monero Missives for the Week of 2016-06-20)

« Tilbake til Moneropedia