Moneropedia

Node

Det grunnleggende

En enhet på internett som kjører Monero-programvare med en fullstendig kopi av Monero-blokkjeden, som aktivt bistår blokkjeden. En node som ikke kjører på den lokale maskinen din, kalles en @ekstern node. Eksterne noder kan være private hvis de kun er for personlig bruk, eller åpne hvis de er tilgjengelige for andre personer.

Mer informasjon

Noder deltar i Monero-nettverket og sikrer transaksjoner ved å håndheve reglene til nettverket. Noder laster ned hele @blokkjeden for å vite hvilke transaksjoner som har funnet sted. Noder bistår nettverket ved å overbringe transaksjoner til andre noder på nettverket. Noder kan også velge å bidra til Monero-nettverket ved å danne blokker (dette kalles utvinning).

Utvinning er prosessen der noder danner en blokk fra den forrige godkjente blokken, transaksjoner som venter på å behandles i transaksjonspoolen, og @coinbase-transaksjonen. Når en node tror at den har dannet en gyldig blokk, vil den sende den fullførte blokken til andre noder i nettverket, og disse nodene signaliserer enighet ved å jobbe på den neste blokken i kjeden.

Reglene som nodene følger er bygget inn i Monero-programvaren. Når alle noder samtykker i reglene som skal følges, kalles det konsensus. Konsensus er nødvendig for en kryptovaluta fordi det er hvordan blokkjeden er bygget opp; Dersom noder ikke er enige om hvilke blokker som er gyldige – for eksempel de som ikke har oppdatert Monero-programvaren sin – vil de nodene ikke kunne delta i Monero-nettverket.

Monero-kjerneteamet har som plan å gjennomføre en nettverksoppgradering omtrent hver 6. måned. Hvis du på det tidspunktet kjører en node, må den oppdateres til siste versjonen av Monero-programvaren, ellers vil den ikke lenger kunne delta i nettverket.


Andre ressurser

1. Fluffypony gir en fin forklaring på hvorfor obligatoriske nettverksoppgraderinger er bra for Monero. (Monero Missives for the Week of 2016-06-20)

« Tilbake til Moneropedia