Moneropedia

Blokk

Det grunnleggende

En blokk er en beholder av transaksjoner, der en ny blokk legges til @blokkjeden hvert 2. minutt i gjennomsnitt (se konstant DIFFICULTY_TARGET_V2 (vanskelighetsmål), som er definert som 120 sekunder).

Blokker inneholder også en spesiell transaksjonstype, nemlig @coinbase-transaksjonen, som legger til nylig opprettede Monero til nettverket.

Blokker dannes gjennom en prosess av utvinning, og @noden som suksessfullt utvinner blokken, kringkaster den til hver av @nodene som er koblet til den, som deretter kringkaster blokken videre helt til hele Monero-nettverket har mottatt den.

Falske eller dårlige blokker kan generelt ikke opprettes, i og med at noder som mottar blokker alltid verifiserer @transaksjonene de inneholder mot et sett med konsensusregler som alle noder føyer seg etter, blant annet validering av kryptografiske signaturer på hver transaksjon.

« Tilbake til Moneropedia