Moneropedia

Blok

Podstawy

Blok jest zbiornikiem transakcji, a każdy nowy blok dodawany jest do łańcucha bloków przeciętnie co dwie minuty (zobacz stały DIFFICULTY_TARGET_V2 - cel trudności - zdefiniowany jako 120 sekund).

Bloki zawierają również specjalny rodzaj transakcji, transakcję coinbase, która wypuszcza do sieci nowoutworzone Monero.

Bloki tworzone są w procesie wydobycia. węzeł, który efektywnie wydobył blok, przekazuje go wszystkim węzłom z nim połączonym, które następnie przekazujom go kolejnym, aż cała sieć Monero otrzyma nowy blok.

Bloki sfałszowane lub złe przeważnie nie mają szansy na powstanie, ponieważ węzły zawsze weryfikują, czy ich transakcje nie przekraczają ogólnie przyjętych norm obowiązujących wszystkie węzły, łącznie z potwierdzeniem szyfrowanego podpisu każdej płatności.

« Wróć do Moneropedii