Εγκυκλοπαίδεια του Monero

Merge Mining

Αυτή η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφρασή της, παρακαλώ ανατρέξτε στο README

The Basics

Merge mining is the process of mining two or more blockchains at the same time. Generally there is a parent blockchain and an auxillary blockchain both of which use the same proof of work algorithm. In most cases the auxillary chain will have a lower difficulty than the parent block chain.

Merge mining can be used for securing a lower hashrate blockchain or developing a sidechain that does something different than the primary chain.

Some examples that currently exist or are in development are: a blockchain game TownForge, digital assets platform Tari, and a decentralized mining pool (P2Pool).

« Επιστροφή στην Εγκυκλοπαίδεια του Monero