Moneropedia

Benevnelser

Det grunnleggende

En valør er en egnet beskrivelse av en valutamengde. Den er ofte en underenhet av valutaen. En cent er for eksempel tradisjonelt sett 1/100 av en spesiell valutaenhet).

Valørnavnene til Monero sløyfer «mo»-delen og legger til SI-prefikser for å gjøre det enkelt. Den minste Monero-enheten er faktisk 1 piconero (0,000000000001 XMR).

Moneros valører

Navn Base 10 Mengde
piconero 10^-12 0,000000000001
nanonero 10^-9 0,000000001
micronero 10^-6 0,000001
millinero 10^-3 0,001
centinero 10^-2 0,01
decinero 10^-1 0,1
monero 10^0 1
decanero 10^1 10
hectonero 10^2 100
kilonero 10^3 1000
meganero 10^6 1 000 000

Inngående informasjon

Støtte for inndata ved å bruke SI-prefikser ble lagt til Monero kodebasen 3. mars 2017 av Moneromooo. Den minste Monero-enheten (10^-12 XMR) ble opprinnelig kalt en tacoshi, til ære for brukeren Tacotime, som var en tidlig bidragsyter i Monero, og ble i ettertid gitt et nytt navn for å gjøre det brukervennlig og konsekvent.

Monerod-implementering

Den minste brøkdelen av Monero som er i monerod-implementeringen er også kjent som en atomisk enhet, som for øyeblikket er én piconero.

« Tilbake til Moneropedia