Moneropedia

Opplåsingstid for transaksjon

Det grunleggende

En spesiell transaksjon der mottakeren bare kan bruke midlene etter en fremtidig dato, som satt av senderen.

Opplåsningstiden lar deg sende en transaksjon til noen slik at de ikke kan bruke midlene etter et visst antall blokker, eller frem til et visst tidspunkt.

Merk at dette fungerer på en annen måte enn Bitcoins nLockTime, der transaksjonen ikke er gyldig før den utvalgte tiden.

« Tilbake til Moneropedia