Moneropedia

Podpis pierścieniowy

Podstawy

W kryptografii podpis pierścieniowy jest rodzajem podpisu cyfrowego, który może być dokonany przez jakiegokolwiek członka grupy użytkowników, w której każdy posiada klucz. Wiadomość opatrzona podpisem pierścieniowym jest zatwierdzona przez kogoś z konkretnej grupy. Jedną z charakterystyk bezpieczeństwa podpisu pierścieniowego jest to, że ustalenie klucz którego członka grupy został użyty do podpisu jest obliczeniowo niewykonywalne.

Przykładowo, podpis pierścieniowy może zostać użyty do dostarczenia anonimowego podpisu "wysokiej rangi urzędnika Białego Domu" bez wyjawiania, który urzędnik rzeczywiście podpisał wiadomość. Anonimowość tego podpisu nie może zostać unieważniona, a grupa stworzona do podpisu pierścieniowego może być zaimprowizowana - nie wymaga żadnych wcześniejszych przygotowań.

Aplikacja w Monero

Podpis pierścieniowy korzysta z twoich kluczy do konta oraz numeru kluczy publicznych pobranych z łańcucha bloków przy użyciu metody rozkładu trójkątnego. Na przestrzeni czasu klucze mogą zostać użyte wielokrotnie, aby tworzyć możliwe grupy podpisowe. W "pierścieniu" (grupie) możliwych osób podpisujących wszyscy członkowie są równi i ważni. Nie ma możliwości, aby zewnętrzny obserwator rozróżnił, który z członków jest przypisany do twojego konta. Podpisy pierścieniowe zapewniają niewykrywalność wyników transakcji. Ponadto nie ma problemów z zamienialnością Monero, ponieważ każdy wynik transakcji jest wiarygodnie zaprzeczalny (sieć nie rozróżnia, który z wyników został wydany lub nie wydany).

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Monero gwarantuje prywatność poprzez domyślną niemożliwość przypisania transakcji do konta, przejdź do ukrytego adresu.

« Wróć do Moneropedii