Moneropedia

Se nøkkel

Det grunnleggende

Ett av to sett med private og offentlige kryptografiske nøkler som hver konto har, der den private visningsnøkkelen kreves for å se alle transaksjonene tilknyttet kontoen.

Monero har en ugjennomsiktig blokkjede (med et uttrykkelig tillatelsessystem som kalles for @visningsnøkkelen), i skarp kontrast til gjennomsiktige blokkjeder som brukes av alle andre kryptovalutaer som ikke er basert på CryptoNote. Monero sies derfor å være «privat og gjennomsiktig ved valg».

Hver Monero-adresse har en privat visningsnøkkel som kan deles. Ved å dele en visningsnøkkel, gis en person tilgang til hver innkommende transaksjon for den adressen. Man kan imidlertid ikke se utgående transaksjoner på en pålitelig måte per juni 2017. Man bør derfor ikke stole på saldoen på en Monero-adresse som vises via en visningsnøkkel.

« Tilbake til Moneropedia