Kjør en Monero-node via I2P eller I2P-zero

Steg:

  1. Last ned Monero CLI.
  2. Last ned og pakk ut den siste (ikke-GUI)-versjonen av I2P-zero: https://github.com/i2p-zero/i2p-zero/releases
  3. Kjør I2P-zero ved å taste inn den i2p-zero-utpakkede katalogen og tast inn: router/bin/i2p-zero
  4. (valgfritt) Finn din tilfeldig tildelte I2P-port ved å taste inn: router/bin/tunnel-control.sh router.externalPort. Av personvernhensyn avdekker vi ikke dette portnummeret til andre personer. Få brannmuren din til å videreføre trafikk gjennom denne porten slik at I2P-noden din er offentlig tilgjengelig. Hvis du ikke har mulighet til å tillate innkommende transaksjoner, vil alt fremdeles fungere, men I2P-noden din vil ikke hjelpe I2P-nettverket like mye som det hadde kunnet.
  5. Opprett en socks-tunnel for utgående I2P-tilkoblinger ved å taste inn: router/bin/tunnel-control.sh socks.create 8060
  6. Opprett en server-tunnel for innkommende I2P-tilkoblinger ved å taste inn: router/bin/tunnel-control.sh server.create 127.0.0.1 8061.
  7. Kommandoen over vil resultere i en I2P-adresse som skrives ut til kommandolinjen, som ender med .b32.i2p. Dette er din nye I2P-adresse.
  8. Kjør monerod ved å taste inn følgende kommando, og erstatt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.b32.i2p med din egen I2P-adresse som ble skrevet ut i steg 6: monerod --tx-proxy i2p,127.0.0.1:8060 --add-peer core5hzivg4v5ttxbor4a3haja6dssksqsmiootlptnsrfsgwqqa.b32.i2p --add-peer dsc7fyzzultm7y6pmx2avu6tze3usc7d27nkbzs5qwuujplxcmzq.b32.i2p --add-peer sel36x6fibfzujwvt4hf5gxolz6kd3jpvbjqg6o3ud2xtionyl2q.b32.i2p --add-peer yht4tm2slhyue42zy5p2dn3sft2ffjjrpuy7oc2lpbhifcidml4q.b32.i2p --anonymous-inbound XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.b32.i2p,127.0.0.1:8061 --detach

Det var alt! Ikke bytt ut dsc**.b32.i2p-adressen med din egen, bare bytt ut XXXXXXX.b32.i2p. dsc**.b32.i2p-en er en frønode som hjelper deg med å oppdage andre I2P-tilgjengelige Monero-noder.

Oppsett av Linux-tjenester slik at monerod og I2P-zero startes automatisk

Hvis du kjører Linux, er det nyttig å sette opp dette til å kjøre automatisk dersom maskinen noen gang startes på nytt. Du kan gjøre dette ved å opprette systemd-servicefiler:

Merk: sørg for å bytte ut versjonnumrene i filene under med versjonnumrene til monero og i2p-zero som du laster ned. Bytt også ut <username> og <usergroup> med din Linux-bruker og gruppenavn (bruk whoami- og groups-kommandoene hvis du ikke kjenner til dem).

/etc/systemd/system/i2pzero.service

[Unit]
Description=i2pzero
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/home/<username>/i2p-zero-linux.v1.17/router/bin/i2p-zero
User=<username>
Group=<usergroup>

[Install]
WantedBy=multi-user.target

/etc/systemd/system/monerod.service

[Unit]
Description=monerod
After=network.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/home/<username>/monerod.pid
ExecStart=/home/<username>/monero-x86_64-linux-gnu-v0.16.0.0/monerod --tx-proxy i2p,127.0.0.1:8060 --add-peer core5hzivg4v5ttxbor4a3haja6dssksqsmiootlptnsrfsgwqqa.b32.i2p --add-peer dsc7fyzzultm7y6pmx2avu6tze3usc7d27nkbzs5qwuujplxcmzq.b32.i2p --add-peer sel36x6fibfzujwvt4hf5gxolz6kd3jpvbjqg6o3ud2xtionyl2q.b32.i2p --add-peer yht4tm2slhyue42zy5p2dn3sft2ffjjrpuy7oc2lpbhifcidml4q.b32.i2p --anonymous-inbound XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.b32.i2p,127.0.0.1:8061 --detach --pidfile /home/<username>/monerod.pid
User=<username>
Group=<usergroup>

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Etter disse to filene er opprettet, eksekverer du:

systemctl daemon-reload
service i2pzero start
service monerod start

For å se utdataene til disse tjenestene, kan du bruke journalctl -u i2pzero og journalctl -u monerod

Å kjøre din egen frønode (mipseed)

Hvis du vil kjøre din egen frønode (kjent som en 'mipseed') for å hjelpe andre med å oppdage I2P-tilgjengelige Monero-noder, kan du følge instruksjonene i i2p-zero-arkivet.

Den opprinnelige versjonen av denne guiden ble opprinnelig lastet opp i i2p-zero-arkivet.

« Back to the list