Hvordan kjøre en node på en VPS

monerod

monerod er @daemon-programvaren som kommer med Monero-treet. Den er et konsollprogram og håndterer blokkjeden. Mens en bitcoin-lommebok håndterer både en konto og blokkjeden, separerer Monero disse: monerod håndterer blokkjeden og monero-wallet-cli håndterer kontoen.

Denne guiden antar at du allerede har satt opp VPS-konto og at du bruker SSH-en til å tunnelere til serverkonsollen.

Linux, 64-bit (Ubuntu 16.04 LTS)

Sørg for at port 18080 er åpen

monerod bruker denne porten til å kommunisere med andre noder i Monero-nettverket.

Eksempel hvis du bruker ufw: sudo ufw allow 18080 Eksempel hvis du bruker iptables: sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 18080 -j ACCEPT

Last ned de gjeldende Monero Core-binærfilene

wget https://downloads.getmonero.org/linux64

Lag en katalog og pakk ut filene.

mkdir monero
tar -xjvf linux64 -C monero

Start opp daemon

cd monero
./monerod

Valg:

For å vise en liste over alle valgene og innstillingene:

./monerod --help

For å starte opp daemon som bakgrunnsprosess:

./monerod --detach

For å overvåke utdataene til monerod hvis den kjører som daemon:

tail -f ~/.bitmonero/bitmonero.log

Hold VPS-en sikker med autooppdateringer:

https://help.ubuntu.com/community/AutomaticSecurityUpdates

« Back to the list