Moneropedia

Blokkjede

Det grunnleggende

En blokkjede er en distribuert hovedbok som kontinuerlig vokser med en bokføring av alle transaksjonene som har skjedd med en gitt kryptovaluta. Denne databasen refereres ofte til som en hovedbok, fordi dataene inneholder en stor liste over transaksjoner som har skjedd. I Monero blir disse transaksjonene pakket sammen i «blokker» hvert 2. minutt (i gjennomsnitt), og alle utvinnere og noder på nettverket har kopier av disse blokkene.

Moneros blokkjede

I motsetning til Bitcoin og andre kryptovaluta, avslører ikke Moneros blokkjede hvor midlene i en transaksjon har kommet fra eller skal til, noe som gir anonymitet og gjør valutaen fullstendig @fungibel. Beløpene til alle transaksjonene skjules dessuten av en Monero-funksjon som kalles RingCT. For revisjons- og transparensformål, kan en bruker dele sin visningsnøkkel for å bevise at de kontrollerer en viss mengde med Monero.

« Tilbake til Moneropedia